Nowa nazwa,
niezmienne wartości

Klaster

Klaster

Ministerstwo Gospodarki w roku 2015 wprowadziło do wykazu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji rozwiązania z obszaru techniki świetlnej w KIS 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo, oraz w KIS 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

W ślad za tym w kolejnym roku tj. 2016 został zawiązany na terenie Polski pierwszy Klaster oświetleniowy zrzeszający przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży oświetleniowej pod nazwą „KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA”, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju członków Klastra działających w obrębie branży oświetleniowej w tym w szczególności dotyczących:

  • transferu technologii pomiędzy członkami klastra,
  • transferu technologii z jednostek naukowych do członków klastra,
  • tematycznych szkoleń z zakresu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
  • reprezentowanie członków Klastra na wybranych imprezach targowych i wystawienniczych zarówno w kraju jak i poza granicami,
  • integracji członków Klastra z biurami projektowymi, inwestorami, wykonawcami, jednostkami oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie otoczenia biznesu,

W późniejszym okresie tj. 27 kwietnia 2017 roku, Koordynatorem Klastra Inteligentnego Oświetlenia została powołana przez 16-cie działających aktywnie w branży oświetleniowej przedsiębiorstw: (AQUAFORM, ATM LIGHTING, BRITOP LIGHTING, CORA, ELGIS GARBATKA, GREENLUX, KANLUX, KINNA, SPECTRUM LED, RABBIT, ROSA, SPOT LIGHT, SKOFF, TM TECHNOLOGIE, Agencja SOMA oraz PZPO), Spółka pod nazwą KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA Sp. z o.o.

Misją Klastra jest promowanie potencjału Klastra wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Wspieranie integracji członków Klastra w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technologii w sektorze.

Celem jest uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego zdolnego do budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi wzajemnych relacji i powiązań które przyczynią się do rozwoju jego członków w bardzo dynamicznie zmieniającej się branży oświetleniowej. Ponadto celem jest uzyskanie statusu organizacji zdolnej aplikować w nowej perspektywie budżetowej o środki na realizację różnorodnych projektów na rzecz członków Klastra.

Klaster ma charakter otwarty, a członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, który złoży deklarację członkostwa w Klastrze, zaakceptuje Regulamin członkostwa Klastra oraz Kodeks Etyczny Klastra i uzyska aprobatę Zarządu Klastra.

Żywimy głęboką nadzieję że rozpoczęte przez kilkunastu przedstawicieli branży oświetleniowej działanie, będzie intensywnie popularyzowane w kolejnych latach integrując działania i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami, jednostkami naukowymi i samorządowymi, oraz osobami aktywnie uczestniczącymi w życiu branży oświetleniowej.
Tym samym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu z biurem Klastra, oraz czynnego udziału w przedsięwzięciu.